Wednesday, 19 March 2014

SENARAI PROJEK PEMBANGUNAN RMK-10 BATANG SADONG


"Rancangan Malaysia Kesepuluh mengandungi aspirasi Program Transformasi Kerajaan dan Model Baru Ekonomi yang berteraskan pendapatan tinggi, keterangkuman dan kemampanan. Rancangan ini merencanakan pembangunan negara untuk tempoh lima tahun akan datang dengan matlamat untuk menyampaikan hasil yang dihasratkan untuk semua rakyat. Rancangan ini menyediakan pentas bagi transformasi struktur utama yang diperlukan oleh ekonomi berpendapatan tinggi serta hala tuju dasar, strategi dan program baharu yang membolehkan negara tampil sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi..." PM DS Najib

Keperihatinan kerajaan pusat terhadap pembangunan tidaklah berbelah bagi. Namun segelintir masyarakat tidak mendapat sumber yang mencukupi untuk menilai sendiri perancangan yang telah dibuat berdasarkan rancangan malaysia setiap tahun. RMK 10 Batang Sadong DI SINI Tarikh Kemaskini : 30/3/2012No comments:

Post a Comment